Suomalainen tyttökoulu

Finska flickskolan Helsingin suomalainen tyttökoulu fungerade på adressen Georgsgatan 18 under åren 1869–1886. Bildkonstakademin fungerade där på 1980- och 1990-talen.