Trämodell av Vallgrens fontän

Redan år 1906 fick man tillverkat en modell av trä för att lättare kunna bestämma den lämpligaste placeringen för fontänen. På denna bild som är tagen i oktober 1906 har modellen placerats på Salutorget ganska nära fontänens slutgiltiga placering.