Vädersolstavlan 1535

Stockholm var det viktigaste målet för Helsingfors kungsgårds och skutskepparnas utförselvaror. Dit skeppades livsmedel, ved och tjära. Bilden visar den så kallade Vädersoltavlan, som föreställer Stockholm och de halofenomen som förekom där år 1532. Den ursprungliga målningen har förkommit, men denna kopia gjordes år 1636 av Jacob Heinrich Elbfas.