Valborg på 1950-talet vid Havis Amanda

Att samlas vid Havis Amanda är en kär valborgstradition för många Helsingforsbor.