Hästspårvagn framför Finlands Bank

Hästspårvagn på dåvarande Nikolajgatan (vid Snellmansgatan 9). Finlands Bank och i bakgrunden Riksarkivet. 1890-tal.