Munksnässpårvagnen

Fredrik Rosberg, direktör på telefonverket i Helsingfors, år 1914 vid den första spårvagnen till Munksnäs. Hustrun Vivi i förgrunden. Bilden är tagen vid villan Johannesberg, som sedan länge är riven för att ge rum åt Paciusgatan och en bro till Munksnäs.