Spårvagnar på Snellmansgatan

Gröna spårvagnar i Kronohagen på 1990-talet.