Spårvagn nr 9i Busholmen

Låggolvsspårvagnarna, som kommit på 2000-talet och som det numera redan finns flera modeller av, står för en ny inställning: De som är rörelsehindrade eller rör sig med till exempel barnvagn ska ha lätt att komma ombord. ”Nostalgin” i gångna tiders fullpackade och tobaksrökiga spårvagnar är något man kanske gärna glömmer i vår tids välvädrade och mjukt gående moderna vagnar.