Hoppa till huvudinnehåll

Flygbild från år 1970 av Botbyhöjden

Botbyhöjden och Marudden på flygbild år 1970. I förgrunden Marudds skog. I mitten ett vidsträckt åkerområde som delas av Österleden. På norra sidan av Österleden Botbyhöjdens gamla, låga köpcentrum och luftigt placerade våningshus.
Flygbild från år 1970 av området där Östra Centrum finns idag. Tvärs över åkern går Österleden. Till vänster köpcentret i Botbyhöjden.

Materialtyp

Författare

Användarrättigheter

Förvaringsplats