Itis fotograferat inifrån

Köpcentret Östra Centrum fotograferat inifrån på 1990-talet.