Personal på Jalkinetehdas Oy Nahka Ab

På grund av den flyttning från landet som industrialiseringen gav upphov till växte invånarantalet i Helsingfors snabbt under 1800- och 1900-talet. Bilden visar personalen vid Jalkinetehdas Oy Nahka Ab, som låg vid Hagnäskajen, på 1910-talet.