Tjärholmen 1967

Tjärholmen strax intill Kronohagen fick sitt namn av att köpmännen i Helsingfors förvarat tjära och trävaror där. Det hade ju sina risker att förvara eldfängda handelsvaror i kärnan av en trähusstad. Numera är Tjärholmen rekreationsområde.