Kvinnor och barn i kö för köpkort 1917

Kvinnor i en lång kö för livsmedelskort på Katarinagatan, utanför Helsingfors stads livsmedelsnämnds kortkansli vid stadshuset.