Blomplanteringar på Esplanaden

Blomsterplanteringarna vid Runebergs Esplanad byggs.