Hästspårvagn på linjen Tölö–Brunnsparken

Hästspårvagn på linjen Tölö–Brunnsparken. Vagn nr 5 vid ändhållplatsen i början av Fabriksgatan, 1890-talet.