Adresskalender för Helsingfors stad 1885 annonser

När vattenledningen i Helsingfors var klar 1876 fortsatte ingenjör Huber som anställd inspektionsingenjör hos staden åren 1880–1882 och ansvarade för användningen och skötseln av vattenledningen. Han grundade även en installationsfirma som verkade inom rörbranschen och bar hans namn, och han arbetade som tillverkare, förmedlare och säljare av vattenarmaturer. Till firmans produkter hörde bland annat ”vattenledningar, avloppsledningar, brandkranar, enkla och fina badinrättningar jämte duschar --”.

Photographer

Period