Åggelby–Baggböle by-linjens buss på Järnvägstorget år 1932

Bussen till Baggböle gick från Järnvägstorget redan år 1932. Denna linje gick via Åggelby, vilket förlängde färdtiden.