Akseli Gallen-Kallela: Vy från Fredriksgatan, 1883. Konstmuseet Ateneum

Axel Gallén har skildrat gatuarbeten på Fredriksgatan 1883. Vi kan föreställa oss att det såg ut så här när vattenledningarna lades under gatorna, som saknade beläggning, i de trähusdominerade Rödbergen.