Amiralsgränden 1974

Amiralsgränden år 1974. Utsikt från Tolvskottsgatan från Lusborgens balkong mot nordost och Skatuddens spets. Gatan kantas av industri- och lagerbyggnader. I bakgrunden syns Vrakholmen, till höger Degerö.