Andelslaget Alku

Kartan över andelslaget Alkus uppdelning visar hur tomterna placerar sig i en lång rad längs nuvarande Alkuvägen. Då andelslagens mark hade mätts, delats upp i parceller och sålts till andelslagsmedlemmarna var det första man gjorde att bygga vägar. Utan vägar hade det inte varit möjligt att frakta byggmaterial till tomterna.