Andelspartiaffärens lager

Andelspartiaffären OTK var i verksamhet åren 1917–1983. Bilden torde vara från 1920-talet.