Arbetare inom den grafiska industrin på utflykt

Typografernas förening erbjöd redan tidigt fritidsverksamhet för sina medlemmar. På bilden syns medlemmar i ungdomssektionen av Typografernas förening i Helsingfors på Turholmen 1919.