Arbete i Tölö sockerbruk 1915

Arbete pågår i skärnings- och förpackningssalen i Tölö sockerbruk år 1915.