Assessor Liljekonvaljenstolpes friarfärd

August Erik Mannerheims tuschteckning bestående av elva bilder som skildrar assessor Liljekonvaljenstolpes friarfärd till Österbotten. Av bildserien framgår att assessorn beslutar sig för att gifta sig med en rik flicka från Österbotten, gör sig fin och säger farväl till mamsell Malla och pojken Thure. När han har kommit till Österbotten friar han till kommerserådet Punderus dotter Betty. Assessorn överraskas dock i köket med pigan, får korgen, återvänder hem och gifter sig med mamsell Malla. Till sist promenerar de på Esplanaden och beskådas av stadsborna.