Baggböle strump- och kemikaliehandel år 1973

Strump- och kemikaliehandel jämte blomsterhandel vid hörnet av Mellangårdsvägen och Baggbölevägen. På husets vägg höger om ytterdörren en reklam för Valios glass.