Bentärning från medeltiden

En bentärning har hittats vid utgrävningarna av kyrkobyns medeltida prästgård i Vanda. På samma plats hittades en penning från Tallinn som dateras till mellan 1471–1483. På basis av detta kan tärningen vara från slutet av 1400-talet.