Böle karta från år 1925

Den täta bebyggelsen i Trä-Böle syns bra på kartan från 1925. Rälsen som förgrenar sig åt höger i kartans nedre kant ledde till Böle mekaniska verkstad och Sörnäs hamn.

Period

Materialtyp

Användarrättigheter

Förvaringsplats