Böles första järnvägsstation

Böles första järnvägsstation, som färdigställdes på 1890-talet. På 1920-talet var den fortfarande känd som Fredriksbergs station efter den intilliggande gården.