Böles lokhallar

Böles nordliga lokstall och tågens svängbord. Numera förvaras materiel för underhåll i hallarna. I det sydliga stallet har man grundat så väl restauranger som organisationsutrymmen.