Böles mekaniska verkstäder

Sammansättningshallar av Böle mekaniska verkstad år 1999.