Bostadslösa män

Uteliggare vid ett luftkonditioneringsutlopp på en vårslaskig Helsingegata, i färd med att förfriska sig med surrogatsprit.