Botby fornborg

Botby fornborg, i bakgrunden syns Nordsjö på andra sidan Botbyviken. Utgrävningar som gjordes på platsen 2002 visar att borgen användes på medeltiden. Kol-14-dateringar tyder på att borgen byggdes cirka 1240–1330, men av yngre dateringar och föremål att döma byggdes borgen eventuellt först under kung Albrekt av Mecklenburgs regeringstid (1364–1389).