Bruksområdets situationsplan 1903

Bruksområdets situationsplan från år 1903. Det svarta strecket markerar järnvägsspåret.