Brunnshuset uppifrån, nordostlig fasad

Brunnshuset på 1870-talet.