Bygget av en vattenfiltreringsbassäng på Kungsgårdsholmen 1895

Byggarbetsplatsen för vattenverkets filterbassängbyggnad på Kungsgårdsholmen i Gammelstaden 1895.