Centralgatan 7 och 5

FBK-huset av Theodor Höijer ansågs i tiderna som en av Helsingfors vackraste. Ändå renoverades den med hård hand på 1920-talet för att passa ihop med sin nya granne Unionbanken.