Chokladäggsform från 1920-talet

Chokladäggen anlände till Helsingfors med Karl Fazer som hade bekantat sig med dem på sina arbetsresor i Tyskland. Mignonägget som lanserades år 1896 är ett för sin tid typiskt chokladägg. håliga chokladägg är svårare att tillverka, och de blev vanligare först i början av 1900-talet.