De finländska soldaternas gravminnesmärke i Gamla kyrkoparken

Monumentet över de stupade finländska vitgardisterna i Helsingfors ockupation 12.4.1918 avtäcktes den 31.10.1920.