De rödas kapitulering på Broholmen

Rödgardister som har kapitulerat vid Broholmsgatan 5. En ung man står med den vita kapitulationsflaggan på den annars öde gatan. I förgrunden ser vi två män som blickar snett uppåt mot höger, av vilka den ena står på huk för att föreviga händelseförloppet. De sista rödgardisterna kapitulerade i Helsingfors den 13.4. I samband med striderna i Helsingfors dog drygt 400 personer: 63 tyskar, 23 vitgardister, 320–340 röda och 10–20 civila. Tusentals röda blev fängslade.