De stupade vitgardisternas grav i Gamla kyrkoparken

Grav för vitgardisterna som stupade vid befrielsen av Helsingfors. I Gamla kyrkoparken hölls kistorna synliga med öppet lock i gruppgraven under ett par dagar. På dem kunde man läsa de stupades namn.