De tre gustavianerna Aminoff, Ehrenström och Armfelt

”De tre gustavianerna”, nämligen J.F. Aminoff, J.A. Ehrenström och G.M. Armfelt, som blev kejsar Alexander I:s betrodda män och som genomdrev hans finlandspolitik. Att huvudstaden flyttades till Helsingfors var till stor del Armfelts och Ehrenströms verk. Originalmålning: René Theodore Berthon, gravör Johann Peter Pichler, 1803. Foto: Museiverket: