De vid intagningen av Helsingfors stupade tyska soldaternas grav i Gamla kyrkoparken

Efter slaget om Helsingfors samlade man de stupade i stadens bårhus som kallades Kolerabarackerna, där deras anhöriga fick hämta dem. Tyskarna och en grupp stupade vita begravdes dagarna efter intagningen som stupade hjältar i Gamla kyrkoparken.