Den Kejserliga Finska Senaten

Senaten, nuvarande Statsrådsborgen, sedd från Senatstorgets södra kant år 1837. Kejsaren hade genom en förordning år 1817 befallt att Senaten och de centrala ämbetsverken skulle flytta från Åbo till Helsingfors och inleda sin verksamhet där den första oktober 1819. Senatens och generalguvernörens flytt bekräftade slutgiltigt beslutet av år 1812, och gjorde Helsingfors till huvudstad i storfurstendömet. Arkitekten, C. L. Engel, var nöjd med sitt verk: Senatens palats var enligt honom ”ein Prachtgebäude! und macht auf den Unempfindlichsten einen angenehmen Eindruck”, alltså en ståtlig byggnad, som gjorde ett angenämt intryck på den mest hårdhudade. Litografi av Fredrik Tengström.