Edesvikens slakteri

Slakterihuset inledde sin verksamhet vid Edesviken år 1881 och blev utbyggt under årens lopp. Det finns tolv byggnadsritningar med följande planerare och årtal: Georg Wilenius 1879, Kiseleff & Heikel 1885, Vilho Penttilä 1896, Usko Nyström, Petrelius & Penttilä 1899, K. Holmgren 1911.