På Magnus von Wrights målning från 1828 ståtar en ejderhane. Ordet helsinge har misstänkts betyda just ejder, eller eventuellt någon annan and/gåsfågel. Helsingforsregionen är numera, precis som tidigare, populär bland många fågelarter som hör till ordningen andfåglar (Anseriformes). För Helsingforsbor i det förgångna var fåglar livsviktig föda, vilket gjorde många arter utrotningshotade. Ateneums samlingar. https://www.kansallisgalleria.fi/fi/object/397786.

Photographer