Elantos påskbutik på 1930-talet

Påsken är en viktig mathögtid. Bilden är från Elantos påskbutik på 1930-talet