Ett barn i en mjölkbutik

I kvartersbutikerna fanns varorna under disken och man frågade efter dem av expediten. Även små barn kunde skickas till butiken utrustade med inköpslista och börs som båda räcktes till expediten.