Filterbyggnaden på Kungsgårdsholmen i början av 1900-talet

Kungsgårdsholmen i början av 1900-talet. På gården till den runda filterbyggnaden syns högar med rör och anslutningsstycken. Vattenledningsnätet utökades vid sekelskiftet med i genomsnitt ett par kilometer om året, så delar behövdes.