Finlandiahuset

Finlandiahuset var ett länge väntat konserthus som också blev en viktig kongress- och utställningsplats. Efter att kongressflygen fullbordats hölls där Konferensen om säkerhet och samarbete i Europa (KSSE) inför vilken gatorna i Helsingfors städades upp från typer som ansågs icke-representativa. Den lokala polisen kallade detta för rupuralli (ungefär patraskrally).