Flervåningshus på Suoniogatan

I korsningen mellan Tredje linjen och Suoniogatan i Berghäll står ett flervåningshus som har ritats av arkitekt Aarno Ruusuvuori och som ursprungligen färdigställdes för att användas som kontorslokaler.